CBA Entreprenad AB

Jordraket

Jordrakten är en väldigt enkel och ej styrbar teknik för mindre schaktfria arbeten. En luftdriven ”slaghammare” som utan mothåll arbetar sig in i marken. Maxlängen ligger på 15-20 meter.

Endast en mindre startschakt och mottagningsgrop behövs. Jordraketen placeras i startgropen, riktas in i riktning och lutning. Luftslangen till drivningen kopplas och det nya röret som ska förläggas fästes bakom jordrakten. Tryckningen startar och jordrakten slår sig genom marken samtidigt som röret drages med på plats. Väl framme i mottagningsgropen lyftes jordraketen upp och kopplas loss. När det är riktigt ont om plats kan den backas ut till startschakten igen. Varefter röret trycks in i marken efteråt.

En jordraket är den perfekta lösningen om man önskar och det är möjligt, minimal störning av marken och används framförallt under trädgårdar, gator eller järnvägar.

Jordrakten används till skyddsrör för telefoni, el, gas, tryckvatten och kabel -tv med rördimensioner upp till 110mm i diameter och kan köras i grus, sand och hårdlera.