CBA Entreprenad AB

Styrd borrning

Styrd borrning, eller bananborr som den också kallas, används vid långa hål med upp till 1000mm i diameter. Man styr borren med hjälp av elektronik, styrsked och jetspolning från markytan med hjälp av en radiosändare som sitter i borren.

Bananborren används för skydds- eller mediarör i lera och sand och man måste veta jordart, skjuvhållfasthet och grundvatten.

Detta har med åren blivit ett mer kostnadseffektivt alternativ då kapaciteten har ökat och priserna sjunkit.

Man arbetar från markytan med en borrigg som ställs upp på lämplig startplats. En mindre startgrop grävs framför riggen samt en draggop i andra änden där borrningen ska avslutas. Draggropens storlek och utseende beror på rörets dimensionen och val av material.

Vatten, bentonit och avverkat material från borrhålet blandas under pilotborrningen. Man börjar med att borra ett pilothål.

Längst fram i borrhuvudet sitter en radiosändare som visa djup, lutning, roll m.m. kontinuerligt. Styrmannen går över borren längs med borrlinjen med en mottagare, samt instruerar maskinisten hur han ska korrigera riktning och djup.