CBA Entreprenad AB

Hammarborr

Hammarborren används för borrning i berg, sten, betong eller i mark med stenblock och andra hinder. Precis som jordraket arbetar den under jord och ger därför minimal skada på markytan.

Hammarborrning garanterar ett lyckat resultat och kan utföras med stor noggrannhet då ledningsdiameten kan vara från 100mm till 1200mm.

Den används främst till skyddsrör för gas, fjärrvärme, vatten och avlopp, el, telefoni och självfallsledningar.