CBA Entreprenad AB

Nära Torhamns

Fibergrävning i Blekinge omkring Flyeryd och Torhamn. AT-borren går för fullt i Kalmar och Öland.