CBA Entreprenad AB

CBA Entreprenad AB är ett företag som har sin bas i Ingelstad i Kronobergs län. Det vi specialiserat oss på är rördrivning med hjälp av styrd borrning, jordraket och hammarborr. Vi utför markarbeten främst vid dragning av Bredband och fiber samt diverse övriga gräv- och byggentreprenader.